Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Faltak i kärnfuru och enhetlig fasad och spaljé.


Vinklar som skyddar mot vind samt spaljéer.


Skjutpartier och anpassning till mark.