Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Vad är ett Sommarnöje?

Stadsbor upptäckte det redan under antiken: ett bra sätt att skapa sig ett sunt och friskt liv trots att man bor i en stimmig storstad är att då och då vistas på landet.

Vad man haft och gjort på landet har varierat sedan dess. Till en början var det bara de besuttna som hade möjlighet till ett eget ställe.  Men på 1800-talet blev det allt vanligare för allt fler att skaffa ett andra hem på landet. Eller ett eget ”Sommarnöje” som man började kalla det.

Ordet dök upp första gången i A.F Dalins Ordbok öfver svenska språket (1850–53) där ett sommarnöje är ett ”Ställe på landet där man för sitt nöje tillbringar sommartiden.” Under 1900-talet har sommarnöjena förändrats. De har fyllts med nya aktiviteter och allt mer avancerade byggnationer som kräver arbete och underhåll. Samtidigt som livet i stan blivit intensivare och mer slitsamt. Men som tur är finns det semester.

Under några korta semesterveckor på sommaren ska livet komma ifatt. Släkt och vänner ska träffas, barnen ska ha sitt och dessutom ska man hinna hämta andan själv. Men först ska husen renoveras, underhållas och byggas till.

Nu har vi skapat en möjlighet att återställa sommarnöjena till det de en gång var. En plats där man kan trivas, umgås, återhämta sig och hinna tänka en och annan vacker tanke.