Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Allrum med kök till vänster. Bastu och dusch till höger. Foto: Johan Carlsson.

Allrum med kök till vänster. Bastu och dusch till höger. Foto: Johan Carlsson.

Symmetriska glaspartier från golv till tak.

Symmetriska glaspartier från golv till tak.

Glas, luft och vatten.

Glas, luft och vatten.

Livet på taket.

Livet på taket.

Skräddarsytt hus i två plan. Slät träfasad i brun stubbolja.

Skräddarsytt hus i två plan. Slät träfasad i brun stubbolja.

Sommarkök. Foto: Åke E:son Lindman

Sommarkök. Foto: Åke E:son Lindman.

Harmoni i form, material och placering. Foto: Christin Philipson.

Harmoni i form, material och placering. Foto: Christin Philipson.

Sjöbod som blir ett med klipporna.

Sjöbod som blir ett med klipporna.

Huset blir ett med platsen tack vare fasad av transparant väv, fotograferad efter platsens växtlighet.

Huset blir ett med platsen tack vare fasad av transparant väv, fotograferad efter platsens växtlighet.

Ett med naturen.

Ett med naturen.

Huvudbyggnad och gästhus som skapar vindskyddad innergård.

Huvudbyggnad och gästhus som skapar vindskyddad innergård.

Trappor och inklädd altan, noggrant anpassade efter byggplatsen.

Trappor och inklädd altan, noggrant anpassade efter byggplatsen.

Harmoni mellan natur och byggnation. Foto: Sommarnöjen.

Harmoni mellan natur och byggnation. Foto: Sommarnöjen.

En skulptur vid vattnet. Foto: Christin Philipson.

En skulptur vid vattnet. Foto: Christin Philipson.

Spaljétäckta uteplatser sammanbinder huskropparna.

Spaljétäckta uteplatser sammanbinder huskropparna.

Modern och tidlös på samma gång.

Modern och tidlös på samma gång.

Altaner, trappor och gradänger formade efter berget. Foto: Göran Uhlin, Swedish Freelance Legion.

Altaner, trappor och gradänger formade efter berget. Foto: Göran Uhlin, Swedish Freelance Legion.

Möberbart uterum. Foto: Mattias Tiederman.

Möberbart uterum. Foto: Mattias Tiederman.