Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Waldemarson Berglund Arkitekter

Waldemarson Berglund är ett mindre och engagerat arkitektkontor som på senare tid uppmärksammats för sina byggnader och inredningar. Ni kan bl.a. läsa om deras bergsvillor i aprilnumret av tidningen Arkitektur.

Waldemarson Berglund är en mix av nyfikenhet och erfarenhet med fokus på den poetiska sidan av arkitektur.  Kontoret arbetar utifrån att varje projekt har en tydlig idé och mening som tar tillvara projektets förutsättningar och möjligheter. Produktionen består mest av bostäder, privata villor och sommarnöjen, flerbostadshus och grupphusområden. Flera av projekten har varit publicerade i både svensk och internationell media.

Arkitektkontoret startades av delägarna Jonas Waldemarson och Paulina Berglund. För närvarande arbetar kontoret med flera bostadsprojekt i varierande skala och innehåll.