Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Murman Arkitekter

Murman Arkitekter har lång erfarenhet av att rita fritidshus, hotell och restauranger. För sommar och vinter. Vid havet och i fjällen. Med respekt för miljön som en röd tråd.

Murman Arkitekters första stora projekt var Ramundbergets Fjällby 1989 och Sturegallerian 1990. 

Kontoret har länge intresserat sig för miljömedveten arkitektur. Redan 1999 gjordes det genomarbetade miljöprojektet Sånga Säby konferensanläggning och hotell. Det är Sveriges första Svanenmärkta hotell där all inredning är Svanenmärkt och huvudbyggnaden följer terrängen för att minimera åverkan på berget.

Miljövänlighet handlar också om att bevara det mesta möjliga som går att använda. Vid ombyggnaden av Vasakronans kontor återavändes stora delar av byggnaden och möblerna men kläddes in och behandlades på nya sätt.

Uppglasning mot söder och begränsad fönsterarea mot norr bidrar till ett gott utnyttjande av solenergin i Murmans VM-hus i Åre. Här valdes byggmaterial med låga emissioner av miljöfarliga ämnen och diffusionsöppna skikt på alla golv.

Genom förstapriset i den internationella arkitekttävlingen om Sametingets parlamentsbyggnad i Kiruna 2006 öppnades vägen för många inbjudningar till arkitekttävlingar och uppdrag. 2012 projekteras exempelvis ett Infanterimuseum i Karlstad som resultat efter vinst i en inbjuden tävling.

2009 vann Murman Arkitekter första pris vid World Architecture Festival i kategorin Holiday för restaurang Tusen i Ramundberget. Projektet blev också nominerat till Conde Nast Traveller’s Innovation & Design Awards 2010. Juniper house har blivit nominerat till WAF 2008 och varit finalist i Träpriset. Båda dessa projekt har publicerats i många internationella tidskrifter och böcker.