Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Landström Arkitekter

Anders Landström är uppvuxen i Norrbotten och har ett särskilt förhållande till trä. Trä som material i konstruktion och inredning är en passion som han har vigt sitt yrkesverksamma liv åt.

1996 tilldelades Anders Landström Träpriset för Zorns textilkammare i Mora. 

 1997 valdes han in i Kungliga Akademin för de Fria Konsterna. 1998-2001 fungerade han som adjungerad professor i träbyggnadskonst vid Lunds Tekniska Högskola. Sedan 2012 är han adjungerad professor i arkitektur vid Luleå Tekniska Universitet.

Bland många uppdrag har Anders Landström har varit ordförande i Stockholms Arkitektförening, styrelseledamot på Arkitekturmuseet och juryledamot i det prestigefyllda Kaspar Salinpriset.

Landström Arkitekter som grundades 1991 och har unika erfarenheter av byggande i trä. Kontoret kännetecknas av sin förankring i traditionell svensk arkitektur och mycket höga kvalitetsambitioner.