Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Arrhov Frick Arkitektkontor

Sommarnöjen började samarbeta med Johan Arrhov och Henrik Frick redan när de grundade Arrhov Frick Arkitektkontor 2010. Efter vinst i en internationell arkitekttävling kring utveckling av nytt stadshotell och stadspark i Östhammar har kontoret vuxit snabbt och genomfört många intressanta projekt.

Arrhov Frick Arkitektkontor har sin tyngdpunkt på planering och utformning av hem – fritidshus, villor och flerbostadshus i Sverige och internationellt.  Ambitionen är att skapa en tydlig och ärlig arkitektur som kombinerar innovativt och rationellt tänkande. En nära relation till beställarna är en viktig del i processen.

För Oscar Properties har kontoret utvecklat flera nyskapande flerbostadshus. I projektet HG7 har varje lägenhet villakvalitéer och en stor egen vinterträdgård. På norra Djurgårdsstaden kommer tre flerbostadshus uppföras helt i trä, från stomme till fasad.

Arrhov Frick Arkitektkontor arbetar med stora aktörer som Riksbyggen och PEAB men också i den mindre skalan, som att de skapar alla butiker för klädmärket Our Legacy.

Bland privata projekt märks en lågmäld villa i Kanada med otuktad och fantastisk naturmark utanför fönstren och trädgård på taket. Vid villa en sjö i Nacka skapas ett hus av sex höga betongväggar och trä emellan. På en udde längst ute på Värmdö är har ett hus brutits ned till en samling av fem volymer, specifikt utformade efter funktion och plats.

Sist men inte minst, Arrhov Frick Arkitektkontor har skapat ett tiotal individuella hus för Sommarnöjen. Alla har intelligenta planlösningar, rena former och massor av samtida träkänsla. Särskild omsorg har lagts på uteplatserna som har intressanta kombinationer av altaner, spaljéer, uterum och atrium.