Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Arkitektstudio Widjedal Racki

Håkan Widjedal och Natasha Racki driver en kreativ arkitektstudio med internationella influenser. Till skillnad från många framgångsrika arkitekter har de behållit en passion för privata hus. Man skapar en stark ursprunglig idé och lyfter fram den i varje aspekt av projektet

Relationen mellan byggnaden och byggplatsens historia är viktig i Widjedal Rackis verk. Många av deras hus har byggts i vackra landskap och där har samspelet med natur varit tydligt. I större projekt som Naturum Eklandskapet gör de arkitekturen till ett verktyg för att integrera stad och natur liksom människor i olika åldrar och intressen.

Bland privata projekt utmärker sig studions vita surfhus på västkusten, lätta stylthus i Trosa, formsköna klipphus i betong och spektakulära lösning för en utsiktspost i Haugesund.

Widjedal Racki har deltagit i flera utställningar och fått betydande utmärkelser, bland annat Träpriset. för sitt eleganta sommarhus i Trosa. Studion publiceras kontinuerligt i internationell arkitektpress och litteratur. Håkan och Natasha har undervisat vid KTH Arkitektur i Stockholm och håller workshops på andra arkitekturskolor.

Bland visade referenser är flera tillkomna under det studions tidigare namn, WRB.