Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

5. Startbesked

Ett godkännande från kommunen kan behövas beroende på husets storlek. När vi fått startbesked från kommunen kan vi börja tillverka ditt hus.