Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Vad tillkommer?

Följande tillkommer (eller snarare – kan köpas till). 

  1. Transport och lyft. Priset är här avhängigt var någonstans huset är beläget. Ligger det nära landsvägen blir priset lägre än om det ligger på en isolerad ö.
  2. Plintgrund och ev markberedning. Vi använder lokala entreprenörer och ansvarar för arbetsledning och besiktning.
  3. Anslutningar till el/va på tomten.