Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Vad innebär egentligen bygglovsfritt?

I princip vad det låter som. Nu kan du uppföra ett hus på 15 och ett hus på 25 kvadratmeter hus på din tomt utan bygglov. Även prickad mark får bebyggas, oberoende av detaljplaner. 

Begränsningen är att du måste ha 4,5 meter till tomtgränsen eller ett skriftligt tillstånd från grannen. Du får heller inte bygga utan dispens där strandskydd råder (vi hjälper dig dock med dispensen).

Friggebodar på 15 kvm får vara 3 m höga totalt. Attefallshus på 25 kvm får vara 4 m höga, vilket möjliggör sovloft.

35 kvm är en vanlig storlek för komplementhus som beviljas vid fritidshus vid kuster och skärgårdar.