Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Vad behöver jag göra själv?

Inget alls. När vi säger att husen är färdigbygda menar vi just detta. Det är inget som ska fogas ihop. Vi sköter allt. Från strandskyddsdispens och bygglov – till markberedning och anslutningar. Det senare via fast offert från lokala hantverkare.