Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Frågor och svar

Här finner du de vanligaste frågorna och våra svar. Är det något som du undrar över som inte är med? Finns det sådant du vill vända och vrida lite på eller få goda råd? Du är alltid välkommen att kontakta oss.


Vad behöver jag göra själv?

Inget alls. När vi säger att husen är färdigbygda menar vi just detta. Det är inget som ska fogas ihop. Vi sköter allt. Från strandskyddsdispens och bygglov – till markberedning och anslutningar. Det senare via fast offert från lokala hantverkare.

Kan jag välja att göra något själv?

Absolut. Du kan själv – eller via kontakter – göra plintgrunden och sörja för anslutningarna. Och självfallet kan du få sköta juridiken om du vill. Det går också att köpa tomma hus av oss som du själv inreder i efterhand.

Vad ingår i priset?

I priset ingår ett nyckelfärdigt monterat hus komplett med inredning enligt de specifikationer du beställt.

Vad tillkommer?

Följande tillkommer (eller snarare – kan köpas till). 

  1. Transport och lyft. Priset är här avhängigt var någonstans huset är beläget. Ligger det nära landsvägen blir priset lägre än om det ligger på en isolerad ö.
  2. Plintgrund och ev markberedning. Vi använder lokala entreprenörer och ansvarar för arbetsledning och besiktning.
  3. Anslutningar till el/va på tomten.

Vad är det för garanti?

På våra c/o-hus är det två års garanti enligt AA12 och konsumentköpslagen.

Vad är leveranstiden?

Vår tumregel är att det aldrig tar längre än 12 veckor från beställning till inflytt. Saker som kan äventyra detta är till exempel att tillval inte finns i lager eller att huset ska levereras till en osedvanligt otillgänglig plats. Men det är undantagen.

Kan jag få huset till en ö?

Ja. Det går fint. Det enda som krävs är att huset måste gå att frakta till ön, på en pråm eller liknande, och att det sedan går att frakta det på ön till byggplatsen. Skulle detta vara ogörligt, löser vi det ändå, genom att leverera det i delar och montera det på plats.

Kan jag få huset som jag vill ha det?

Nej, inte helt. Det är inte platsbygda, unika hus. Därav den i sammanhanget modesta prisnivån. Men husen i våra c/o-kollektioner går att få i 12 miljarder olika utföranden. Det finns goda förutsättningar för att huset du vill ha är ett av dem.

Hur får jag huset hem till mig?

Om det finns framkomlig väg för lastbil kommer det helt klart på lastbil och lyfts ner med kran. Om väg inte finns eller långt avstånd mellan väg och byggplats löser vi det.

Behöver jag göra grunden själv?

Om du vill ordnar vi med en offert från en lokal entreprenör.

Hur kopplas el och VA in?

Se svaret på föregående fråga – vi kan ordna det.

Vilket utförande passar mig?

Detta är en fråga som du är bättre än vi på att besvara. Alla hus kan fås i en mängd olika versioner. Med olika fasad, takmaterial och fönstersättning. De kan fås med ett enda öppet rum, som gästhus med enbart sovplatser, kompletta hus med badrum och kök och på många andra sätt. Då de ofta används som komplementhus är det dock viktigt att de matchar (eller kanske medvetet kontrasterar mot) ett befintligt hus. Vi hjälper dig.

Vilka står bakom husen?

Sommarnöjen har lång erfarenhet av att uppföra hus av högsta kvalitet på fastlandet och i skärgårdsmiljö. Under åren har vi samarbetat med arkitekter som Anders Landström, Hans Murman, Cecilia Margen Wigow, Tham & Videgård, Thomas Sandell, John Robert Nilsson och Kjellander+Sjöberg. 

Vi ägs av våra partners och har långsiktiga kundrelationer. Vi är oberoende av externt kapital och står fritt i förhållande till arkitekter, byggföretag och leverantörer. Det gör att vi kan finna den bästa lösningen och de bästa materialen för varje kund.

Vad innebär egentligen bygglovsfritt?

I princip vad det låter som. Nu kan du uppföra ett hus på 15 och ett hus på 25 kvadratmeter hus på din tomt utan bygglov. Även prickad mark får bebyggas, oberoende av detaljplaner. 

Begränsningen är att du måste ha 4,5 meter till tomtgränsen eller ett skriftligt tillstånd från grannen. Du får heller inte bygga utan dispens där strandskydd råder (vi hjälper dig dock med dispensen).

Friggebodar på 15 kvm får vara 3 m höga totalt. Attefallshus på 25 kvm får vara 4 m höga, vilket möjliggör sovloft.

35 kvm är en vanlig storlek för komplementhus som beviljas vid fritidshus vid kuster och skärgårdar.