Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Litet enkelt hus

Original Small House. Grundversionen bland de små husen. Ett vackert och tydligt hus som smälter in i alla miljöer. Samma fina kvalitet som de mer utrustade husen.

Utvändigt

7,5 kvm. Finsågad extra bred träpanel varsamt behandlad med naturligt grå täckande järnvitriol. Skiffergranulat på tak.

Invändigt

Gråoljad furutilja på golv. Grålaserad slätspont på väggar och tak.

Fönster & dörrar

Dubbla isolerglas, härdade i dörr. Utvändiga karmar färgmatchade med ytterpanel.