Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Enkelt hus

Original House. Grunden i kollektionen. Ett robust och självklart hus som du själv formar efter dina behov. Allt vi gör är att omsorgsfullt snickra det av fina naturmaterial.

Utvändigt

15 kvm. Finsågad extra bred träpanel varsamt behandlad med naturligt grå täckande järnvitriol. Skiffergranulat på tak.

Invändigt

Gråoljad furutilja på golv. Grålaserad slätspont på väggar och tak.

Fönster & dörrar

Dubbla isolerglas, härdade i dörr. Utvändiga karmar färgmatchade med ytterpanel.