Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Om c/o Arja

I vardagligt tal är det lätt att prata om att “bada bastu“ som var det inte mer än så. Ett rum med träbänkar där det är varmt. Så låt oss istället berätta om den äkta saunan, från östra Finland. Om ursprunget och vanorna.

Ordet sauna

Låt oss börja med ordet sauna som inte är finskt men kommer från fornsamiskans saun. Det berättas i en saga om en vinterfågel som flög över Lappland, högt över det vita som draperade skogar och sjöar där nere. Allt var vitt. Allt var snö. När den väl landade, sjönk den ner i snön. Dansade, flaxade med vingarna, gjorde sig en grop däri, där vinden inte nådde den, där snön isolerade kylan. Saun betyder just detta: En grop i snön för den lapska fågeln. Ett skydd mot kylan.

Ursprunget

470 år före Kristus rapporterade Heroditos från sin resa till ”folket vid det isande havet” om ångande timmerhus med enorma stenbyggda ugnar. Det är första gången vi hör berättas om bastun i skrift. 50 år e Kr beskrev Helige Andreas, efter sin resa från Bysans till Ladoga, detaljerat om bastubad på saunavis.

Efter andra världskriget blev det vanligt med allmän bastu i Finland. En inrättning dit man gick för att tvagas; ett slags folkligt spa av det tämligen kärva slaget.

Löyly och kiuas

Det kanske viktigaste med en riktig sauna är hur man styr över luften. Den ska pendla mellan torr och fuktig. Båda sorterna behövs. Och för att styra slår man löyly. Detta görs när kiuas – stenarna – är riktigt heta.

Löyly är inte någon slapp och mjäkig ånga. Det är gudarnas andedräkt. Löyly är ögonblicket när vatten träffar sten och blir till ande. Det betyder just det: Ande.

Genom att vattna stenarna utmanar man Gudarna. Man styr sitt eget universum. Det kanske vore hybris om gudarna inte samtyckte men det gör de.