Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Sökandet efter den perfekta saunan

När jag skrivit om saunabadet, hur det känns, sinnligt – för att förklara för alla icke-finländare det magiska i saunan – insåg jag att jag också ville skapa mina drömmars sauna även fysiskt.

Saunans rötter ligger djupt. Redan under barndomen fick jag många bevis för det. Genom mormors och morfars saunavanor, sommarbastun på landet, småstadens allmänna sauna. Redan då stod det klart att saunan vare sig var mormors eller morfars upptäckt, inte ens mors eller fars. Saunan fanns långt före dem.

En dag, efter att jag bekantat mig tillräckligt med den Stora Världen, bestämde jag mig för att bege mig ut på en resa och utforska saunans rötter, mina egna rötter. Min filosofi var densamma som Savolaxgummornas ramsa ”gamla knep är bättre än tusen nya”. Jag gav mig iväg för att samla ihop dessa gamla knep.Jag bekantade mig också med den finskspråkiga saunalitteraturen. Där fann knep om hur man bygger ny ventilation i en gammal röksauna. Och annat tekniskt. Saunan fortsätter att vara en del av de finska männens tekniska värld, eller sociala kunnande. Saunan har hittills fungerat som den maskulina klichén av en nationell stolthet.

Mystiken, de forna ritualerna och föreställningarna, genom vilka man trollade fram hälsa och skönhet ser man fortfarande i Finland som mjuka värderingar, lite nedlåtande, lite skumma.

Jag tog dessa värderingar på allvar när jag gav mig ut på min saunaresa. Min intention var att skriva en bok om hur det känns innan, under och efter saunan. Om saunans själ och om just dessa mjuka saker, för det är det som vår saunakultur består av och som har utvecklats under århundraden – just genom kvinnorna! Kvinnornas muntliga arv från mor till dotter, mormor till barnbarnen sedan århundraden tillbaka.

Saunaboken kom till av ett akut behov att förklara och berätta för icke-finnarna ”vad denna finska sauna egentligen är”. För oss finländare är saunaritualerna en självklarhet, men ”omöjliga att förklara och översätta till andra språk”. Efter boken kände jag ett behov att inte bara skriva, utan fysiskt skapa mina egna drömmars sauna: Arjan Sauna.