Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Spröjs Series

Tillsammans med det innovativa arkitektkontoret Visiondivision lyfter Sommarnöjen spröjsade fönster och traditionellt snickeri till en ny nivå.

Spröjs Series är en kollektion av samtida sommarhus med det traditionella arkitektoniska elementet spröjs som bärande idé. När modern form möter klassiska material blir resultatet tidlösa hus som både smälter in och sticker ut.

I Spröjs Series får spröjsen ett existensberättigande. Spröjsen byggs upp av ett horisontellt och vertikalt fackverk och förlängs invändigt bakom de stora glasytorna. Skivorna och hyllorna tillför en rad bortglömda och nya kvaliteter till det moderna boendet.

  • Klimatutjämning mellan årstiderna då värmeinstrålningen från den högt stående sommarsolen minskar medan direkt ljus från den lågt stående vintersolen släpps in.
  • Ökad möblerbarhet med inbyggda utrymmen för förvaring, sittplatser och skrivbord.
  • Integrerade hyllor som belyser föremål med naturligt ljus.
  • Obrutna glasytor i fas med ytterfasaden vilket är vackert och underlättar rengöring.
  • Ljusbrytning med vacker skuggning inomhus.
  • Utifrån ger fackverket huset en nättare skala som passar känsliga omgivningar.

Sommarnöjen knyter an till spröjsens ursprung i hus av olika format, som herrgårdar, torp och bodar. Spröjs Series tre grundmodeller fyller var och en behovet för ett användningsområde – bod, gästhus och huvudbyggnad.

Vart och ett av husen kan anpassas i storlek till familjens behov. Planlösningar och fönstersättning justeras så att topografi, utsikter och ljus på byggplatsen tas tillvara maximalt. Även spröjsens utformning formas efter användningsområde.