Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Vi samlade ett team för att skapa något helt nytt

"Vi ville inte göra avkall på vare sig kvalitet i material eller nivån på arkitekturen. Därför ställde vi upp fem krav:  Arkitekturen ska vara kompromisslös. Beställaren ska inte behöva göra något själv. Valfriheten ska vara stor. Priset ska vara fast och 40% lägre än motsvarande konventionellt bygga hus. Och inflyttning ska kunna ske snabbt”, berättar Tomas.
Resultatet är Sommar. Något så ovanligt som arkitektritade sommarhus som lyfts ner färdiga på tomten och går att flytta in snabbt. Husen utgår från ett nytt skalbart modulsystem och all inredning – kök, golv, skåp och mycket annat – är skräddarsydd för att skapa unicitet och funktion.