Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Samtida Torp

Samtida Torp är traditionella svenska hus i modern tolkning. Arkitekturen knyter an till vår byggtradition och smälter in i känslig natur. Varsamma utanpå och funktionella inuti.

Kollektionen Samtida Torp är skapad av Thomas Sandell, en av Sveriges mest kända arkitekter och en mästare på att finna enkla och tydliga linjer. Sammanhållna material ger lugn och helhet. Här är både paneler och yttertak klädda med trä, det så kallade faltaket består av kärnvirke med högsta kvalitet. Glaspartiernas övre del är i linje med det skyddande takutsprångets nedre del vilket gör husen ovanligt nätta.

Samtida Torp finns både som enplanshus och lofthus. Enplanshuset är smäckert med rena och låga former som passar lantlig miljö. Lofthuset adderar rymd och funktion och ger ytterligare sovplatser som nås genom stegar utan att stjäla golvyta. Uppe på loftet möts man av luftiga rum med räcken av transparanta nät och generösa fönster över hela gaveln.

I båda versionerna har husens privata och gemensamma funktioner olika karaktär. De privata delarna - sovrum och badrum - är intima och lantliga, med småskaliga mått och fönsterdörrar som skärmas av med utvändiga fönsterluckor.

De gemensamma volymerna - matplats och sällskapsutrymmen - är moderna och öppna upp till taknock. Motstående och påkostade glaspartier från vägg till vägg. Högkvalitativa skjutdörrar med god isolering. Innerväggarna kan behandlas som ytterpanelen vilket förstärker känslan av rymd och kontakt mellan inne och ute.

Alla Samtida Torp byggs i svenska naturmaterial. Grundläggning görs på plintar för att minimera markavtrycket. Husen kan placeras in i naturen på flera sätt, beroende på tomtens topografi - med orientering och uteplats i en riktning eller i två motstående väderstreck.