Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Grundutrustning

Exteriör

Yttertak

Faltak i kärnfuru samt underliggande papptak
(SASA30+, SASA30, SASA1 och Värdshus 30+).

Planplåt (SASA3).

Svart papp (övriga).

Ytterpanel

Stående träpanel 200 mm och liggande träpanel 95 mm (SASA1).

Stående träpanel 95 mm med yttre träspaljé i två skikt (SASA2).

Puts (SASA3).

Liggande fjällpanel, 145 mm (TVH1).

Enkelfalsad panel, 120 mm (övriga).

Ytor behandlade enligt kundens önskemål.

Grundläggning

Plintar.

Takkonstruktion

Underlagspapp.

Råspont 22 x 95 mm.

Luftspalt 45 mm.

Oljehärdad board.

170 mm mineralull.

45 x 220 mm takbjälkar.

PE-folie.

28 x 70 mm glespanel.

22 x 120 mm slätspont.

Väggkonstruktion

28 x 70 mm spikläkt.

Vindduk.

145 mm mineralull.

45 x 145 mm reglar.

PE-folie.

28x70 spikläkt.

22 x 120 mm slätspont.

Golvkonstruktion

45x145 impregnerad syll.

22 x 95 mm impregnerad stödbräda.

Trossbottenskiva board.

45 x 195 mm golvbjälkar.

195 mm mineralull.

22 mm golvspånskiva.

Golvgips (i rum med natursten).

Golvytskikt (skruvat massiv ektilja eller Ölandssten).

Fönsterpartier

Snickeribyggda fönster med 6 mm härdat energiglas,
6 mm härdat floatglas och 15 mm distans med argon (golvpartier)
samt 4 mm energiglas, 4 mm floatglas och 15 mm distans med argon (övriga). Valfri kulör utvändigt och invändigt. *

Ytterhandtag

Hoppe-Bonn, rostfritt.

Säkerhetslås

Assa 2000.

Interiör

Golv

Massiv vitbehandlad ektilja, 137 mm. Skruvad.

Innerdörrar

Snickeribyggda massiva dörrar.*

Innervägg

Slätspont, liggande, vitmålad NCS-0500N, helmatt.

Innertak

Slätspont, liggande, vitmålad NCS-0500N, helmatt.

Strömställare

Renova, polarvita.

Vägguttag

Renova, polarvita.