Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Priser för våra platsbyggda hus

Att bygga hus är sällan enkelt. När man har gjort upp med en leverantör vet man inte alltid vad som ingår. Och när huset är klart återstår detaljer som konsumerar tid och pengar.

Kontakten med oss är personlig och processen tydlig. Vi har ett enda mål: att ge dig det hus som vi själva skulle förvänta oss. Allt som vi skriver om våra hus ingår. Och självklart också det som krävs för att huset ska komma på plats och fungera – som grundarbetet, transporterna och anslutningarna.

Vi sköter hela bygget och du behöver inte göra något själv. Inget ytterligare arbete eller kostnader tillkommer när vi är klara. Och vi lämnar din tomt utan andra spår än ditt nya hus. Det här får du när du köper ett hus från oss:

  1. En kontaktperson genom hela processen.
  2. Besök hos dig för att finna bästa placering och detaljutformning.
  3. Hjälp med bygglov, strandskyddsdispens och alla kontakter med kommunen.
  4. Transport av allt material till byggplatsen.
  5. Förberedelse av marken och uppbyggnad av en grund som smälter in i naturen. 
  6. Nyckelfärdigt platsbyggt hus och inredning i lösvirke för hög detaljkvalitet och anpassning till platsen.
  7. Full isolering och flerskikts handmålning av exteriör och interiör på plats. 
  8. Naturliga, massiva och lokala material med lång livslängd.
  9. Snickeribyggt kök med vitvaror från Miele och badrum med natursten samt anslutningar vid husliv (huvudbyggnader)
  10. Projektledning för eventuella kringarbeten som brunn, avsaltningsanläggning, reningsverk, brygga, altaner och trappor.

Vi uppför våra hus enligt entreprenadkontrakt ABS09, med fast pris och tio års garanti för beställaren. 

Slutligt pris offereras efter undersökning av byggplatsen. För platser som kräver transport med båt eller helikopter, markarbete med sprängning eller trädfällning eller särskilt grundarbete påförs beställaren ett tillägg motsvarande vår nettokostnad. 

Prislistorna nedan gäller Sverige från den 25 juni 2014. Rätt till ändringar i priser och specifikationer utan föregående meddelande förbehålls.