Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Vägen till ett arkitektritat hus

Vi har gjort vägen till ett individuellt arkitektritat hus enklare och tydligare. Utveckling med Sveriges främsta arkitekter. Fast pris för kompletta ritningar. Fast pris och garanti för uppförande. Och kvalificerad hjälp med bygglov och strandskydd.

Så här kan vägen till ett arkitektritat sommarhus se ut om du väljer att samarbeta med Sommarnöjen. Många av våra beställare har ett färdigt hus sommaren efter första kontakten med oss.

  1. Rådgivning. Vi diskuterar era behov och idéer och går igenom bygglovsbestämmelser och tekniska ramar. Utifrån det gör vi en uppskattning av projetets totalbudget och tidsram. Om nödvändigt hjälper vi er att göra prioriteringar mellan olika önskemål.
  2. Arkitektval. Vi hjälper er att välja den arkitekt som passar bäst för ert projekt. Genom våra relationer med Sveriges främsta arkitektkontor kan vi se till att den kreativa processen sker smidigt, till fast pris med goda villkor.
  3. Kreativ process. Vi arbetar tillsammans med den valda arkitekten, besöker din tomt och utvecklar idéskisser. Genom avstämningar med er tar lösningen form – grundidén, placeringen, utförandet, materialen och uteplatserna. Vår uppgift är att finna det bästa mötet mellan era önskemål om funktion, estetik och ekonomi. Och ta fram det optimala ur platsens geografi och bygglovsförutsättningar. 
  4. Villkorat entreprenadavtal.  När ritningarna är klara har ni redan en överblick över projektets ekonomi. Utifrån era val av inredning, utrustning och material tar vi fram en offert där vi åtar oss att uppföra huset på totalentrerenad mot fast pris. När ni godkänt offerten signerar vi ett villkorat entreprenadavtal. Det betyder att vi åtar oss att uppföra huset till fast pris om bygglov erhålls. I annat fall utgår ingen kostnad.
  5. Bygglov. Vi tar fram kompletta bygglovshandlingar för er. Vi sköter sedan kontakterna med kommunen och fångar upp deras synpunkter så att bygglovet går igenom. 
  6. Uppförande. När bygglovet är godkänt inleder vi arbetet med tidsplanering, projektering och materialbeställning. Vi uppför huset och i vårt åtagande ingår alla kostnader, som t ex konstruktionsritningar, grundarbete, projektledning, transporter och försäkringar. Vi svarar för att alla kontakter med kommunen genomförs, bestämmelser följs och försäkringar tecknas. 
  7. Betalning. Vi fakturerar i etapper kopplade till hur bygget framskrider.
  8. Slutbesiktning. Vi avslutar vårt arbete först när alla detaljer är klara, anslutningarna gjorda, inredningen är färdig och slutbesiktningen blivit godkänd. Ditt nya sommarnöje är klart för inflyttning.