Sommarnöjen skapar tidlösa hus med skandinavisk arkitektur och naturliga material. Med en enda kontakt, fast pris och garanti.

Personligt ansvar

Det behövs många yrkesmänniskor för att bygga ett hus. Du behöver bara prata med en.

Vårt erbjudande kan sammanfattas i ett ord: bekymmersfrihet.

Att bygga ett nytt sommarhus innehåller många moment. Nyckeln är att göra rätt saker i rätt ordning. Kontakter med kommunen, ritningar, vatten, avlopp, upphandlingar, uppförande, uppföljning och kvalitetskontroll.

Att leda bygget även av ett mindre hus på landet – samordna transporter, snickare, elektriker, rörmokare och målare - kräver minst lika mycket tålamod som att bygga ett stort hus i stan.  Och tar garanterat mer tid.

När vi bygger ditt hus slipper du allt detta. Du får en kontakt hos oss att prata med. Vi tar hand om allt annat.

Du får ett hus utan kompromisser

Vi hjälper dig att planera ditt lantställe från början. Vi utgår från dina behov och topografin, utsikten, solvinklarna och vindförhållandena på din tomt. Därefter hjälper dig att fatta beslut med hänsyn till funktion, estetik och ekonomi. Och vi tar hand om alla kontakter med kommunen om bygglov och strandskyddsdispens.

När vi uppför ditt hus gör vi det med omsorg om varje detalj. Grund, placering och detaljer anpassas så att huset, naturen och omgivande byggnader bildar en helhet. Resultat blir något helt annat än ett typhus. Ett hus från Sommarnöjen blir ett med ditt lantställe.

Vi har gjort det svårt för oss men enkelt för dig

Våra hus innehåller alla de detaljer som ofta skapar nya utgifter och bekymmer. Inredning, utrustning, teknik och anslutningar är genomtänkta och fungerar ihop.

När du får ett pris från oss kan du känna dig trygg med att vi har räknat med allt. Transporterna till lands eller sjöss, markarbetet, grunden, uppförandet, vinterisoleringen, målningen, anslutningarna till el, vatten och avlopp samt den högklassiga inredningen. Inga kostnader tillkommer. Och inget arbete för dig.

Låt oss bygga ditt hus så ingår allt. Även nycklarna som vi överlämnar när huset är klart. Tillsammans med garantin.